[ti:是谁放火烧了我的爱情] [ar:田放] [al:] [by:a2482503] [00:01.00]是谁放火烧了我的爱情 [00:03.97] [00:05.97]作词:姬婉婷 [00:07.66]作曲:于怿洋 [00:09.57]演唱:田放 [00:11.59]就Lrc歌词网:www.lrcgeci.com [00:15.15]LRC:jaron QQ:604067801 [00:17.30] [00:17.65]静静地回忆着你 [00:21.23]你说过太多想你 [00:24.71]像扔在我耳边的蜜语 [00:30.61] [00:32.04]那天你不语叹息 [00:35.34]低头说爱不下去 [00:38.84]你的语气折磨我自己 [02:52.70][02:35.09][02:03.17][00:45.49]是谁放火烧了我的爱情 [02:56.65][02:38.91][02:07.20][00:49.45]夺走了我真爱的氧气 [02:59.74][02:42.02][02:10.35][00:52.57]你的一字一句让我痛心 [03:03.17][02:45.64][02:13.80][00:56.02]早已没有挽回的余地 [03:06.68][02:17.27][00:59.54]是谁放火烧了我的爱情 [03:10.55][02:21.15][01:03.57]说好的誓言无法苏醒 [03:13.69][02:24.35][01:06.82]我的心也被困死在这里 [03:17.19][02:27.77][01:10.26]随着回忆燃烧到天明 [03:20.25][02:30.90][01:13.38]不会留痕迹 [01:18.45] [01:21.12]LRC:jaron QQ:604067801 [01:24.72] [01:28.59] [01:35.39]我们对白变冷清 [01:38.69]忽然你惜字如金 [01:42.27]我的思念没有你回音 [01:47.39] [01:49.90]直到你对我不理 [01:53.60]挽回也没有意义 [01:56.47]明白自己已无路可寻 [02:49.50] [03:24.49] [03:28.13]-----END----- [03:31.94]